Hirdetések 2018. március 18. (nagyböjt 5. vasárnapja)

Ezen a vasárnapon minden szentmisén a Szentföldön élő keresztények megsegítésére tartunk központi gyűjtést.

 

Hétfőn, még az ünnephez kapcsolódóan nem lesznek hittanórák sem a gyerekeknek, sem a felnőtteknek. Keddtől kezdődően minden hittanórát rendes időpontban megtartunk.

 

A Szent Anna templom nagyheti programja 2018

Virágvasárnap

Március 24. szombat

18.00 Énekes,-előesti szentmise

Március 25. vasárnap

7.30 Énekes szentmise

9.00 Ünnepi körmenet és szentmise, olvasott Szent Márk passió (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Gyermekkara, vezényel: Sirákné Kemény Kinga)

11.00 Énekes szentmise (zenei szolgálat: Szent Angéla Katolikus Iskola Gyermekkara, vezényel: Sirákné Kemény Kinga)

18.00 Énekes szentmise, énekelt Szent Márk passió (a Szent Anna templom énekesei)

Nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda

Március 26-28. 

6.30 Csendes szentmise

18.00 lelkigyakorlatos szentmisék, a szentbeszédeket tartja: Lak Gábor atya

Nagycsütörtök

Március 29. 

18.00 Az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

19.30 Szentségimádás

Nagypéntek

Március 30. 

9.00 Keresztút

18.00 Nagypénteki szertartás, Szent János passió, kereszhódolat, áldoztatás

19.30 Lamentáció (Nagyszombati virrasztó zsolozsma)

Nagyszombat

Március 31.

18.00 Feltámadási szertartás (Húsvét vigília)

19.30 Feltámadási körmenet a Batthyány téren

Vivaldi Gloriája a karácsonyi jótékonysági koncerten

Elkészült a Szent Anna templom Ifjúsági Zenekarának valamint az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusának közös karácsonyi, jótékonysági koncertjén készült felvétel szerkesztett változata, amelyen Antonio Vivaldi Gloriáját  (RV 589), játszották Farkasházy Dávid vezényletével. A felvételt Zsuffa Kálmán szerkesztette. Megtekinthető itt:

Gyászolók sorstárscsoportja

A mindennapok rohanó világa gyakran nem ad lehetőséget arra, hogy megálljunk veszteségeink mellett, időt hagyva a hiány feldolgozására.

Nagyböjt

Hamvaszkodás

hamvazószerdán (február 14.) minden szentmisén és nagyböjt 1. vasárnapján, valamint azt megelőző szombati, előesti szentmisén (február 17. és 18.)

Keresztúti ájtatosságot

végzünk nagyböjt péntekjein március 23-ig az esti 5 órás szentmise után 17.30-tól. Minden ájtatosságot más-más plébániai közösség vezet.

Karácsonyi pásztorjáték 2017

Karácsonyi pásztorjáték 2017

Elkészült a Szent Anna templom 2017. évi karácsonyi pásztorjátékának szerkesztett felvétele (Zsuffa Kálmán munkája). Megtekinthető itt:

 

Karácsony a Szent Anna templomban

2017. december 24. Advent 4. vasárnapja

15.00 A Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia hittanos gyermekeinek pásztorjátéka (Jánosa Domokos plébános)

Az esti énekes szentmise elmarad!

23.00 Karácsonyi orgonazene (Horváth Márton Levente, a Szent Anna templom orgonistája)

 

Mikulás a Szent Anna templomban

Így érkezett a Mikulás a Szent Anna templomban, 2017. december 6-án. Zsuffa Kálmán rövidfilmje.

Karácsonyi jótékonysági koncert

Nagy szeretettel hívunk mindenkit a Szent Anna templom Ifjúsági Zenekarának valamint az Állatorvostudományi Egyetem Syrinx Kamarakórusának közös karácsonyi, jótékonysági koncertjére a Szent Anna templomba, 2017, december 16-án, szombaton este 19 órakor!

Műsor

  • Antonio Vivaldi: Gloria (RV 589), szólót énekel Rákóczy Krisztina, Szklenár Roberta
  • Eleanor Daley: Rejoice and sing; This Christmas morn
  • Karácsony éjjel (orgonaimprovizáció)
  • Johann Sebastian Bach: Adagio
  • The First Nowell (angolszász karácsonyi ének, zenekarra és kórusra)

Ádventi cserkészműhely

Ádventi kézműves foglalkozás a Szent Anna plébánián, a 320. Nimród cserkészcsapat szervezésében, 2017. december 3-án, ádvent első vasárnapján. Zsuffa Kálmán rövidfilmje.

Ministránsok avatása

Jánosa Domokos plébános 2017. november 26-án, vasárnap, a 9 órás diákmisén hét új ministránst öltöztetett be a Szent Anna templomban. A szentmisén a Szent Angéla Ferences Gimnázium és Általános Iskola énekes tagozatának kisdiákjai énekeltek. Az eseményről Zsuffa Kálmán készített rövidfilmet.

Téli miserend

2017. szeptember 18-tól, hétfőtől péntekig a hétköznap esti szentmisék 6 óra helyett 5 órakor fognak kezdődni. A többi szentmise kezdési idejében nincs változás.

Nyitott templomok napja

Ars Sacra log

a felsővízivárosi Szent Anna templomban (1011 Batthyány tér 7.) és a Szent Ferenc Sebei templomban (1011 Bp. Fő utca 43.)

 

2017. szeptember 16. (szombat), 12.00

Budapest orgonistái

A vízivárosi Szent Anna templom országos hírű és páratlan szépségű orgonáján új orgonakomcert-sorozat indul, „Budapest orgonistái” címmel, amely a Budapest templomaiban szolgálatot teljesítő orgonaművészeinket szeretné bemutatni.

 

Szent Anna búcsú 2017

Az ünnepi szentmise 2017. július 23-án, vasárnap 11 órától lesz. Az ünnepi szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Snell György esztergom-budapesti segédpüspök.

 

Ez alkalommal lesz az újjáalakuló plébániai képviselőtestület ígérettétele is.

 

A misén felhangzik Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Missa de Beata Virgine, a Szent Anna templom énekeseinek előadásában, Balasi Barnabűs vezetésével.

 

A templombúcsú alkalmából 2017. július 26-án, szerdán 11:56-tól a Szent Anna templom harangja szólal meg a Kossuth Rádióban, a hozzá kapcsolódó ismertetővel együtt. Az adást  2017. július 30-án, vasárnap megismétlik, szintén a Kossuth Rádióban, 11:56-kor.

 

Elsőáldozás a felsővízivárosi plébánián

Elsőáldozás, 2017. máj. 21.

Plébániánkon, 2017. május 21-én vasárnap, a 9 órás diákmise keretében tartottuk hittanosaink elsőáldozását, akiket a plébánián Jánosa Domokos plébános, a Kodály Zoltán Kórusiskolában Török László hitoktató készített föl. Az alábbiakban néhány hangulatfelvétel látható. Az összes fényképet a plébánia levelezőlistáján és Facebook-oldalán tesszük közzé.

 

Orgonaavató programok a Szent Anna templomban

Orgonaavató 2017 b

A Szent Anna templom kiváló akusztikájú szakrális terében álló, méltán országos hírű, immár több, mint 30 éves Jehmlich orgonáján a BKM üzem orgonaépítői, Békés Balázs orgonaépítő mester vezetésével. 2006/2017-ben generáljavítást, állagmegőrzést és karbantartást végeztek. A felújított orgonát a nyár folyamán orgonaavató programokkal, Christopher Weaver, Ulrich Böhme, Almásy László Attila, Balasi Barnabás, Horváth Márton Levente koncertjeivel és nyílt nappal mutatjuk be

 

Nagyheti és húsvéti szertartások a Szent Anna templomban

április 10-12. nagyhétfő-nagyszerda

18:00 szentmise, mindhárom napon lelkigyakorlatos szentbeszédet mond Füzes Ádám óbudai templomigazgató, az Esztergomi Hittudományi Főiskolán liturgia tanára

április 12. nagycsütörtök

18:00 az Oltáriszentség alapításának szentmiséje

19:30 szentségimádás (a volt egyházközségi képviselőtestület, majd a Kolping Család tagjai, végül pedig a fiatalok vezetésével)

április 13. nagypéntek

9:00 keresztút, a cserkészek vezetésével

18:00 nagypénteki szertartás (csonka mise)
19:30 lamentáció (nagyszombati virrasztás)

április 14. nagyszombat

0:00 keresztút a Tündér-sziklánál (találkozó a Batthyány téren, illetve, a zugligeti iskola jobb oldalán)

9:00 szentsír megnyitása (az esti szertartásig nyitva marad)
18:00 feltámadási szertartás
19:30 feltámadási körmenet a Batthyány téren

Kettős jubileumot ünnepel a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium

Egyetemi Katolikus Gimnázium, 2017. márc. 19.

A 2016/2017-es tanévben kettős jubileumot ünnepelt a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium március 17-én. Az iskola alapítólevelét 330 éve állították ki, a rendszerváltozás utáni újraalapítása óta pedig húsz esztendő telt el.

 

Karácsony a Szent Anna templomban

December 24. szombat

15:00 pásztorjáték (a hittanosok előadásában)

23:00 karácsonyi orgonazene (Horváth Márton Levente)

December 25. vasárnap (Urunk születése)

0:00 Éjféli szentmise

7:30 énekes szentmise (pásztorok miséje)

9:00 énekes szentmise (diákmise, játékáldás)

11:00 énekkaros ünnepi szentmise (Charles Gounod: Messe du Sacré Coeur du Jésus)

18:00 énekes szentmise

Tartalom átvétel